Trong lĩnh vực sản xuất truyền hình, VietLink Media là đối tác lâu năm của nhiều Đài truyền hình danh tiếng như Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Kênh truyền hình sức khỏe O2 TV... Vietlink Media có thế mạnh trong các dịch vụ:
- Sản xuất chương trình truyền hình
- Sản xuất phim phóng sự tài liệu

 - Sản xuất phim tài liệu chính luận

  Trong lĩnh vực sản xuất Video

- Sản xuất phim quảng cáo 3D
- Sản xuất TVC quảng cáo
- Sản xuất phóng sự tự giới thiệu doanh nghiệp

  Trong lĩnh vực truyền thông khác:
- PR – Media booking - Tổ chức sự kiện
- Tư vấn và thực hiện kế hoạch Marketing – PR – Quảng cáo

Điều này đã được chứng minh bởi những sản phẩm chất lượng của Vietlink Media phát sóng trên truyền hình trong thời gian qua như Tư vấn tiêu dùng, Shopping Block…và các sản phẩm cho doanh nghiệp do VietLink sản xuất.