Phuong Chinh


Mô tả dự án

Nhà thuốc Phương Chính là một trong những nhà thuốc đi đầu tại Hà Nội trong việc áp dụng công nghệ internet trong việc xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm. Với trọng tâm phát triển thương hiệu trên mạng Internet, nhà thuốc Phương Chính tập trung:

  1. Xây dựng thương hiệu (Brands) thông qua hệ thống Facebook Fanpage
  2. Quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng khi khách hàng có nhu cầu thông qua Google Adwords
  3. Tiếp cận khách hàng thông qua phương pháp marketing trực tiếp: Email marketing và SMS marketing

Với định hướng phát triển hợp lý cùng phương thức triển khai xây dựng thương hiệu hiệu quả. Nhà thuốc Phương Chính đã trở thành 1 thương hiệu uy tín trong hệ thống ngành dược tại Hà Nội

Live Preview

094 735 2299

// Khu vực chèn mã