Nhathuoc365.vn


Mô tả dự án

Nhathuoc365.vn là website thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân phối thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thiết bị y tế.  Các chương trình hợp tác phát triển giữa Vietlinkmedia, Jsc và nhathuoc365.vn bao gồm:

  1. Phát triển hệ thống Fanpage Mẹthongthai và Nhathuoc365.vn
  2. Quảng cáo Facebook
  3. Quảng cáo Google Adwords
  4. PR-Press tạo hiệu ứng viral
  5. TVC quảng cáo thương hiệu và quảng cáo sản phẩm

Vietlinkmedia, Jsc không chỉ cung cấp các giải pháp quảng cáo phát triển thương hiệu digital đơn lẻ mà đó là sự kết hợp giữa định hướng phát triển và công cụ marketing. Nhờ đó tạo dựng được thương hiệu vững chắc cho Nhathuoc365.vn trên thị trường phân phối Online

Live Preview

094 735 2299

// Khu vực chèn mã