Top 5 ý tưởng marketing cho nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng là một cuộc chơi khốc liệt đầy cạnh tranh. Nếu các món ăn và dịch vụ của bạn tốt thì các khách hàng sẽ quay lại với bạn. Nhưng vấn đề là, bằng cách nào bạn [...]

Xem thêm...

Nhà hàng tăng doanh thu nhờ âm nhạc như thế nào?

Các chuyên gia thuộc lĩnh vực kinh doanh nhà hàng luôn xếp âm nhạc vào danh sách những yếu tốảnh hưởng mạnh nhất đến doanh thu quán. Nghe qua có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Bởi việc chọn và mở [...]

Xem thêm...

094 735 2299

// Khu vực chèn mã